Államkötvény


Az államkötvény megvásárlásával egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy az éves kamat mellett kötvény lejáratakor a teljes összeget visszafizeti.

Magyar-, és nemzetközi államkötvények

Biztonságosabb, mint egy bankbetét és még többet is fizet! 

MI AZ ÁLLAMKÖTVÉNY?

 

Az egyik legbiztonságosabb befektetési megoldás. Ön az államkötvény megvásárlásával egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejáratakor a teljes összeget visszafizeti, ráadásul a bankbetétnél egy érezhetően magasabb éves kamatot ad. A magyarországi értékpapírpiacon az egyik legmeghatározóbb szerepe az Államkötvényeknek van.


5 + 1 OK, AMIÉRT ÉRDEMES ÁLLAMKÖTVÉNYBE FEKTETNI

 

1. Az egyik legbiztonságosabb befektetési megoldás
100% állami garancia a tőkére és a kamatra a futamidő végéig!
Míg egy banknál betétben elhelyezett összeg esetén az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) kártalanítási értékhatára 100.000. euró, addig az államkötvénynél tőkéjének méretétől függetlenül az állam garantálja a teljes összeg visszafizetését.

 

2. Magasabb a kamata, mint egy bankbetétnek
Az államkötvény többnyire a banki lekötéseknél magasabb-, és előre meghatározott kamatot garantál. Így akár 15 évre is biztosítani lehet általa a magas kamatot.

 

3. Általunk bármikor, akár névérték alatt vásárolhat államkötvényt
Államkötvénybe bármikor befektethet, mivel az államkötvények a futamidő alatt bármikor akár NÉVÉRTÉK ALATT megvásárolhatók. Magyarországon 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel kerülnek értékesítésre az államkötvények.

 

4. Gyorsan és könnyen pénzre lehet váltani
Államkötvényét bármikor eladhatja, így szükség esetén gyorsan hozzáférhet a pénzéhez. Míg a bankbetétek idő előtti feltörése esetén minden kamat elveszhet, addig az államkötvények esetében, idő előtt akár extra nyereséggel juthat pénzéhez.

 

5. Díjmentes
Általunk kezelési költség és tranzakciós díj nélkül fektethet államkötvénybe.

 

+1 A kamaton felül még az árfolyamváltozáson is nyerhet
Amennyiben az államkötvény lejárata előtt szeretne pénzéhez hozzájutni, abban az esetben az időarányosan felhalmozott kamat mellett a kötvény fel-, vagy leértékelődése is hatással lehet a nyereségre. Amennyiben az államkötvény árfolyama emelkedik, úgy a nyereség még a kamatnál is nagyobb lehet, így extra profitra tehet szert. Az államkötvény árfolyama csökkenhet is, ekkor kizárólag abban az esetben realizálódik a veszteség, ha idő előtt ténylegesen értékesítésre kerül a kötvény.

 

KOCKÁZATOK

 

Árfolyam kockázat
A befektetési eszközök árfolyamának mozgásából fakadó kockázat. Az árfolyamok ingadozása szükséges a jövőbeni árfolyamnyereség eléréséhez, ugyanakkor minél magasabb az eszköz árának szórása (azaz az árfolyam ingadozása), annál nagyobb bizonytalanság jellemzi az eszköz jövőben várható árát.

 

Devizaárfolyam hatás
A nemzetközi tőkepiacokon történő befektetések esetében figyelembe kell venni a devizaárfolyamok mozgásából származó kockázatot is. Külföldi devizában denominált befektetési eszközöknél a forint leértékelődése (vagyis gyengülése) növeli azok forintban kifejezett értékét, míg a forint felértékelődése (erősödése) például csökkenti a külföldi devizában denominált befektetési eszközök forintban kifejezett értékét, még abban az esetben is, ha az eszköz saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.

 

Kamatláb változása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az eszközök árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja a hozamszint megváltozása. Általános kötvénypiaci tendencia, hogy a hozamok csökkenésekor a kötvények évesített hozama is csökken, ezzel párhuzamosan árfolyamuk emelkedhet. A hozamszint emelkedése ezzel szemben a kamatozó értékpapírok aktuális értékét csökkentheti, megnövelve az általuk realizálható éves hozamot. Minél hosszabb egy kamatozó értékpapír futamideje, annál érzékenyebb a piaci hozamok változására.

 

Visszafizetési kockázat
Olyan esetekben visszafizetési kockázatról beszélünk, amikor a kibocsátó a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében nem tudja teljesíteni a futamidő alatt felmerülő bármely kifizetését. Általánosságban megfigyelhető, hogy minél kisebb egy kötvény kibocsátójának nemfizetési kockázata, vagyis minél biztosabbnak tűnik a kamat és a tőke visszafizetése, annál magasabb lehet a kötvény árfolyama.

 

Likviditás
Alacsony kereslet vagy a minimum kereskedhető mennyiségnél kisebb portfólióban lévő értékpapír mennyiség miatt a kötvények értékesítése bizonyos esetekben nehézségekbe ütközhet, melynek következtében az értékesítés csak hosszabb idő után, illetve csak kedvezőtlenebb árfolyamon lehetséges. Minél nagyobb forgalom mellett kereskednek egy adott kötvénnyel, annál gyorsabban és kisebb árfolyamveszteséggel lehet azt a jövőben értékesíteni. Amennyiben egy kötvényből a kereskedhető mennyiségnek megfelelő mennyiségben kívánunk értékesíteni, szintén növelheti a likviditását.

 

Ország és politikai környezet
A hazai vagy nemzetközi politikai-gazdasági környezet által meghatározott kockázat. Az adott ország stabilitásának alacsony foka vagy csökkenése, a kedvezőtlen politikai irányvonal valamint a szabályozói környezet romlása közvetve vagy közvetlenül negatívan befolyásolhatják az adott ország gazdaságának szereplőit, ezáltal az általuk kibocsátott kötvények értékét is. Jellemzően egy ország magasabb szintű politikai stabilitása következtében biztonságosabbnak tekinthetőek az adott ország gazdasági szereplőinek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai is.

 

Makrogazdasági kockázat
A makrogazdasági kockázatokat alapvetően a globális kormányzati költségvetési és gazdaságpolitika (fiskális politika), valamint a jegybanki döntések (monetáris politika) befolyásolják. Az, hogy ezek milyen hatással lehetnek egy adott kötvényre, nagyban függ a kötvény sajátosságaitól. A szigorúbbá váló fiskális politika az állampapírok árfolyamára kedvezően, míg a vállalati kötvények árára kedvezőtlen hatással lehet. A laza monetáris politika az alapkamat és a hozamok csökkentésén és kötvényvásárlásokon keresztül kötvénypiaci árfolyam emelkedést okozhat, míg ellenkező esetben a szigorodó jegybanki monetáris politikai irányzat a kamatok emelésén keresztül a kötvények értékének csökkenését eredményezheti. A fontosabb gazdasági mutatószámok, mint pl. az alapkamat, a munkanélküliség, az infláció alakulása, a kormányzati beruházások, az adóváltozások és az államadósság nagysága lényegesek lehetnek a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében.

 

Partnerkockázat
A kötvények adásvételében, kezelésében és értékelésében közreműködő partnerek által vállalt kötelezettségek nem vagy részleges mértékű teljesítése esetleges veszteséget okozhat, mely hátrányosan befolyásolhatja a befektetés értékét és árfolyamát.

 

Nagyarányú tőkemozgások hatása
Állam és vállalati kötvények esetében az egyidejűleg, az átlagosnál jóval nagyobb arányú befektetés hatása akár jelentősebb kockázatot is jelenthet a kötvények árfolyamára. Nagyobb mennyiségű vételi ajánlat a kötvények árfolyamára pozitív hatással lehet, míg egy nagyarányú eladó megjelenése ezzel ellentétes hatást válthat ki.

 

MIÉRT STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ AKTÍV BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁST IGÉNYBE VENNIE?

 

Az aktív befektetési tanácsadással szakemberek segítenek Önnek kiválasztani a megfelelő futamidejű-, kamatozású államkötvényt, figyelik annak lejáratát, de a teljes futamidő alatt mérlegelik azt a helyzetet is, mikor tud szert tenni a kamatfizetésen túl árfolyamnyereségre is.

 

Az államkötvények egyszerű kiválasztása önmagában még nem feltétlenül jelenti a piaci átlagot meghaladó hozam elérését. Ezért a befektetési tanácsadás kulcsfontosságú tényező a piaci átlaghozamot meghaladó profit elérésében. Ezáltal az Ön pénzügyi stratégiájának érdekében szakértők bevonásával a piaci események napi nyomon követésével és a hozamszint változások megfelelő irányú kihasználásával a kamatkifizetéseken túl tartósan tud szert tenni az árfolyamnyereségre is.

 

HOGYAN FEKTETHET ÁLLAMKÖTVÉNYBE?

 

Önnek nincs más dolga, mint igényét jeleznie, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, majd kockázatérzékenységének keretein belül segítünk kiválasztani és megvásárolni a stratégiai pénzügyi céljainak legmegfelelőbb államkötvényt.

 

KAPCSOLAT

Vissza a tetejére