Befektetési alapok


Az SPB Befektetési Zrt. alapításától kezdve különleges hangsúlyt fektetett a nemzetközi befektetési alapok magyarországi elérhetőségének megteremtésében.

Magyar-, és nemzetközi befektetési alapok

Az SPB Befektetési Zrt. alapításától kezdve különleges hangsúlyt fektetett a nemzetközi befektetési alapok magyarországi elérhetőségének megteremtésében. A társaság - hazai viszonylatban - ma is a legszélesebb befektetési alap kínálattal áll Ügyfelei rendelkezésére.

 
Az SPB Fund Selector segítségével több mint 15.000 befektetési alap közül választhatja ki a befektetési stratégiájának legmegfelelőbbet!
 
 
MI A BEFEKTETÉSI ALAP
 
A befektetési alap egy olyan befektetési eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az egyes befektetők, a befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok - úgynevezett befektetési jegyek - megvásárlásával egy "közös vagyontömegbe" fektessék be megtakarításaikat.
 
A befektetési alap kezelését erre szakosodott professzionális szakmai háttérrel rendelkező pénzügyi társaság, úgynevezett befektetési alapkezelő végzi. A befektetési alapban összegyűjtött vagyon mérete önmagában olyan vagyonmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetővé, amely jelentősen csökkenti a kockázatot is.
 

MIÉRT ELŐNYÖS BEFEKTETÉS A BEFEKTETÉSI ALAP?

A biztonságot intézményi garanciák biztosítják
Az alapkezelőkre, illetve a befektetési alapokra szigorú törvényi szabályozás vonatkozik, melyet szigorúan szabályozott intézményrendszer felügyel. Ezáltal a befektetési alapok működése könnyen áttekinthető és ellenőrizhető.
 
Kisebb összegű befektetéssel is meg tudja osztani kockázatát
A befektetési alapok akár kis összegű befektetések esetén is nagymértékű földrajzi és / vagy iparági diverzifikációt tesznek lehetővé, ezen felül a széleskörű kínálat révén kielégítik a befektetési időtávra és kockázatokra vonatkozó egyedi igényeket.
 
Szakértők kezelik befektetését
A befektetések megfelelő szakértelmet igényelnek. A befektetési alap kezelését erre szakosodott professzionális szakmai háttérrel rendelkező portfóliómenedzserek kezelik.
 
Méretgazdaságos és költséghatékony
A befektetési alapok egyik legnagyobb előnye, hogy a nagy vagyonméret miatt különböző kockázatú és hozamú befektetéseket ötvözve képesek működni. Így a kisbefektetők számára is lehetővé válik, hogy olyan befektetési formákban helyezzék el megtakarításaikat, melyekhez egyedül nem lenne hozzáférésük. A nagy méret azonban nemcsak a hozzáféréshez nyújt lehetőséget, hanem ahhoz is, hogy a sok befektető pénzét összevonva a tőke hatékonyabban, és kedvezőbb feltételekkel dolgozik a piacon.
 
Kedvező hozam
Lekötés nélkül is kedvező hozamot érhet el. Általunk biztonsági-, és hozam igényének megfelelően több, mint 15.000 befektetési alap kínálatból választhat. A hozam a kiválasztott befektetési alap típusától és az aktuális piaci folyamatoktól függ.
 
Likvid befektetés
A nyíltvégű befektetési alapok nagy előnye, hogy az alapnak nincs futamideje, tehát a befektetők bármikor elhelyezhetik megtakarításaikat ezekbe az alapokba, viszont szükség esetén a befektetett összeget - vagy annak egy részét - az elért hozammal együtt tetszőleges időpontban fel is vehetik.
 
 
KOCKÁZATOK

Az alap portfóliójában lévő befektetési eszközök értékének megváltozásából eredő kockázat
A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek fizetőképességében és annak megítélésében, a kereslet-kínálat viszonyában bekövetkező változások hatására az Alap portfoliójában szereplő befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat.
 
Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő számos elemből álló értékpapír portfolió kialakításával csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökken, ez szélsőséges esetben az Alap saját tőkéjének elvesztését eredményezheti.
 
Árfolyam kockázat
A befektetési eszközök árfolyamának mozgásából fakadó kockázat. Az árfolyamok ingadozása szükséges a jövőbeni árfolyamnyereség eléréséhez, ugyanakkor minél magasabb az eszköz árának szórása (azaz az árfolyam ingadozása), annál nagyobb bizonytalanság jellemzi az eszköz jövőben várható árát.
 
Devizaárfolyam hatás
A nemzetközi tőkepiacokon történő befektetések esetében figyelembe kell venni a devizaárfolyamok mozgásából származó kockázatot is. Külföldi devizában denominált befektetési eszközöknél a forint leértékelődése (vagyis gyengülése) növeli azok forintban kifejezett értékét, míg a forint felértékelődése (erősödése) például csökkenti a külföldi devizában denominált befektetési eszközök forintban kifejezett értékét, még abban az esetben is, ha az eszköz saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.
 
Kamatláb változása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az eszközök árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja a hozamszint megváltozása. A hozamszint emelkedése a kamatozó értékpapírok aktuális értékét csökkentheti, így például negatív hatással lehet a kamatozó pénzügyi eszközöket tartalmazó befektetési alapok teljesítményére. Minél hosszabb egy kamatozó értékpapír futamideje, annál érzékenyebb a piaci hozamok változására.
 
Visszafizetési kockázat
Olyan esetekben visszafizetési kockázatról beszélünk, amikor a kibocsátó a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében nem tudja teljesíteni a futamidő alatt felmerülő bármely kifizetését. Általánosságban megfigyelhető, hogy minél kisebb egy kötvény kibocsátójának nemfizetési kockázata, vagyis minél biztosabbnak tűnik a kamat és a tőke visszafizetése, annál magasabb lehet a kötvény árfolyama.
 
Likviditás
Az Alap portfóliójában lévő pénzügyi eszközök értékesítése negatív piaci folyamatok, pl. alacsony kereslet esetén nehézségekbe ütközhet, melynek következtében az értékesítés csak hosszabb idő után, illetve csak kedvezőtlen árfolyamon lehetséges.
 
Ország és politikai környezet
A hazai vagy nemzetközi politikai-gazdasági környezet által meghatározott kockázat. Az adott ország stabilitásának alacsony foka vagy csökkenése, a kedvezőtlen politikai irányvonal valamint a szabályozói környezet romlása közvetve vagy közvetlenül negatívan befolyásolhatják az adott ország gazdaságának szereplőit, ezáltal az általuk kibocsátott pénzügyi eszközök értékét is. Jellemzően egy ország magasabb szintű politikai stabilitása következtében biztonságosabbnak tekinthetőek az adott ország gazdasági szereplői által kibocsátott értékpapírjai is.
 
Makrogazdasági kockázat 
A makrogazdasági kockázatokat alapvetően a globális kormányzati költségvetési és gazdaságpolitika (fiskális politika), valamint a jegybanki döntések (monetáris politika) befolyásolják. Az, hogy ezek milyen hatással lehetnek egy adott befektetési jegyre, nagyban függ a befektetési jegy sajátosságaitól. A szigorúbbá váló fiskális politika az állampapírok árfolyamára kedvezően, míg egyes befektetési jegyek árára kedvezőtlen hatással lehet. A laza monetáris politika az alapkamat és a hozamok csökkentésén és kötvényvásárlásokon keresztül egyes befektetési jegyek esetében árfolyam emelkedést okozhat, míg ellenkező esetben a szigorodó jegybanki monetáris politikai irányzat a kamatok emelésén keresztül egyes befektetési jegyek értékének csökkenését eredményezheti. A fontosabb gazdasági mutatószámok, mint pl. az alapkamat, a munkanélküliség, az infláció alakulása, a kormányzati beruházások, az adóváltozások és az államadósság nagysága lényegesek lehetnek a különböző befektetési jegyek esetében.
 
Partnerkockázat
A pénzügyi eszközök adás vétele során a befektetési alap kezelésében és értékelésében közreműködő partnerek által vállalt kötelezettségek nem vagy részleges mértékű teljesítése esetleges veszteséget okozhat, mely hátrányosan befolyásolhatja a befektetési jegyek értékét és árfolyamát.
 
Nagyarányú tőkemozgások hatása
A befektetési jegyek esetében az egyidejűleg, az átlagosnál jóval nagyobb arányú befektetés, vagy visszaváltás hatása akár jelentősebb kockázatot is jelenthet a befektetési jegyek árfolyamára. Nagyobb mennyiségű vételi ajánlat a befektetési jegy árfolyamára pozitív hatással lehet, míg egy nagyarányú eladó megjelenése ezzel ellentétes hatást válthat ki.
 
A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése 
A forgalmazás az Alapkezelő vagy a Felügyelet által felfüggeszthető, ezért előfordulhat, hogy a befektető nem az általa kívánt napon tudja megvásárolni vagy visszaváltani a befektetési jegyét.
 
Hitel kockázat 
Az Alap portfoliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfoliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet. Tekintettel arra, hogy az Alap egy adott intézménnyel szembeni összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, egy ilyen esemény az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének jelentős csökkenéséhez vezethet.
 
Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat
A Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek, az előbbi felsorolt kockázatokon felül felmerül az úgynevezett roll-over kockázat is (a fedezeti ügyletek futamideje jellemzően éven belüli, ezért szükség van azok tovább görgetésére, megújítására).
 
Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nem teljesítési kockázat 
Az Alap portfóliójában lévő származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképességében, illetve gazdálkodásában beállt kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügyleteken képződő nyereség Alapnak történő kifizetését.
 
A befektetési alapokat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen irányú megváltozásából eredő kockázat 
A jövőben mind a magyar, mind az Alapot érintő külföldi adószabályok esetleg kedvezőtlen irányban is változhatnak (adóemelés, adó bevezetése, adókedvezmény csökkentése illetve eltörlése), ami miatt az Alapot illetve a befektetőt a későbbiekben a jelenleginél magasabb adó terhelheti. Előfordulhat, hogy az Alap – a befektetéseiből származó jövedelmei után - olyan adók megfizetésére kényszerül, amelyekre az Alapkezelő a befektetés megszerzésekor nem számított, ezért a befektetés megszerzéséről hozott döntése során nem vett figyelembe.
 
 
EGYÉB TUDNIVALÓK
 
Befektetési politika szerint az alábbi alap típusokat választhatja:

Pénzpiaci és kötvényalapok
- a portfolió kötvényeket, illetve kötvény jellegű eszközöket tartalmaz.
 
Részvény alapok - a portfolió 90%-nál nagyobb arányban tartalmaz részvény-típusú eszközöket.
 
Régiós alapok - Európa, Észak-Amerika, Ázsia, Afrika tőkepiacain fektet be az alap.
 
Iparági alapok - Egy nagyobb iparág részvényeire koncentrálódik az alap Pl.: árutőzsde, energia, telekommunikáció, pénzügyi szektor.
 
Ingatlan alapok - Az alap az általa kezelt vagyont ingatlanbefektetésekbe helyezi, az ingatlanpiacon elérhető hozam elérése céljából.
 
Vegyes alapok - Az alap egyaránt tartalmaz kötvényeket és részvényeket.
 
Alapok alapjai - Más befektetési alapok befektetési jegyeit tartalmazza.

 
MIÉRT STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ AKTÍV BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁST IGÉNYBE VENNIE?
 
Az eltérő kockázatú és várható hozamú befektetési alapok közül szakemberek segítenek kiválasztani az Ön céljainak és kockázatérzékenységének legjobban megfelelő befektetési alaphoz tartozó befektetés jegyet. Több mint 15.000 befektetési alapból nyílik lehetősége kiválasztani a pénzügyi céljainak legmegfelelőbbet!
 

HOGYAN FEKTETHET BEFEKTETÉSI ALAPBA?
 
Önnek nincs más dolga, mint igényét jeleznie, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, majd kockázatérzékenységének keretein belül segítünk kiválasztani és megvásárolni a stratégiai pénzügyi céljainak legmegfelelőbb befektetési alaphoz tartozó befektetési jegyet.
 
 
Az SPB GEOS rendszerén keresztül több mint 700 nemzetközi alapkezelő 15.000 befektetési alapját lehet közvetlenül elérni. A kínálat a világ legnagyobb alapkezelőitől kezdve a specializált területekre fókuszáló egészen kicsi alapkezelőkig terjed.
 
A megfelelő befektetések kiválasztásában az SPB FUND SELECTOR segíti ügyfeleinket. Az SPB GEOS rendszerén keresztül a következő alapkezelők érhetők el közvetlenül.
 
 
A.D.I. Alternative Investments
 
Janus Capital International Ltd.
Aberdeen Asset Managers Ltd.
 
Jefferies International Ltd.
Aberforth Unit Trust Managers Ltd.
 
JF Asset Management Ltd.
ABN Amro Asset Management Ltd.
 
John Locke Investments S.A.
Absolute Return Trust Ltd.
 
Jones Heward Investment Counsel Inc
ACH Management S.A.
 
Jousse Morillon Investissement
ACOFI Gestion/France
 
JPMorgan Funds Ltd.
ACP Partners Investment Managers
 
Julius Bär Fondsleitung AG
ACPI Fund Managers Ltd.
 
Julius Meinl Investment Gesellschaf
Acropole AM
 
Jupiter Asset Management Ltd.
Aesope Gestion de Portefeuilles
 
Jyske Invest Administration A/S
AG für Fondsverwaltung
 
Kames Capital ICVC
AGF Asset Management
 
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft
Agipi Actions Sicav
 
KAS Investment Servicing GmbH
Ahead Wealth Solutions AG
 
KBC Asset Management S.A
AIG Convest 21 SICAV
 
KBL Investment Funds Ltd.
AIM Global Management Co. Ltd
 
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellsch
Ajeej MENA Fund [KAG]
 
Keren Finance/France
Albemarle Asset Management Ltd
 
Kleinwort Benson [KAG]
Alceda Fund Management S.A.
 
Kotak Mahindra Asset Management Co.
Alexandre Finance S.A.S.
 
Kredietrust Luxembourg S.A.
Alienor Capital
 
KSM Financial Instruments Ltd.
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
 
L Select Sicav
Allianz Dresdner Asset Management
 
La Banque Postale Asset Management
Allianz Global Investors Luxembourg
 
La Compagnie Financière Edmond de R
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft
 
La Financiere Tiepolo
Allied Dunbar International Funds
 
La Francaise des Placements Investi
Alpha Investimenti SICAV
 
Laffitte Capital Management SAS
ALTE LEIPZIGER Trust
 
Landesbank Berlin Investment GmbH
Ameri Gan SICAV
 
Lantern Structured Asset Management
Amilton Asset Management
 
Laurentian Funds Management Inc.
Amiral Gestion
 
Lazard Asset Management (Deutschland)
AmpegaGerling Investment GmbH
 
LB[Swiss] Investment AG
Amundi Asset Management
 
LBBW Asset Management Investments
Anima Fund FCP
 
LCF Rothschild Asset Management
Apex Fund Services Ltd.
 
Legal & General Investment Management
Aquila Investment AG
 
Legg Mason Investment Funds Ltd.
Archea Fund SICAV
 
Lehman Brothers Asset Management
Arnika Fondsleitung AG
 
Lemanik Asset Management Luxembourg
Artemis Fund Managers Ltd.
 
LG Investment Trust Management Co.
AS Hansa Investeerimisfondid
 
LGT Capital Management AG
Ashburton [Jersey] Ltd.
 
Liberty Ermitage UK Ltd.
Ashmore Management Co. Ltd.
 
Lindsell Train Ltd.
Aspect UCITS Funds PLC
 
Lion Tresor Sicav
Athena Gestion
 
Liongate Capital Management LLP
Atlantis Investment Management Ltd.
 
Lion-Intergestion SICAV
Atlas Gestion
 
Lionplus Sicav
Aurea Finance Co.
 
Liontrust Investment Funds Ltd.
Auris Gestion Privee
 
Livret Bourse Investissements Sicav
AVANA Investmentaktiengesellschaft
 
LKB Expert Fondsleitung AG
Aviva Investors Fund Services Ltd.
 
LLB Fund Services AG
AXA Funds Management S.A.
 
Lloyd George Management
Axiom Alternative Investments
 
Lloyds TSB Bank PLC
Axxion S.A.
 
LO Selection SICAV
Baillie Gifford & Co. Ltd.
 
Lombard Odier Funds [Switzerland]
Balfidor Fondsleitung AG
 
London and Capital Asset Management
Baloise Fund Invest [Lux] Sicav
 
Lord North Street Ltd.
Banca Popolare di Sondrio [SUISSE]
 
Louvre Gestion
Bank Austria Creditanstalt Real Inv
 
Löwenfonds AG
Bank of Bermuda [Cayman] Ltd.
 
LRI Invest S.A.
Bank of Ireland Securities Services
 
Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft
Bankhaus Schelhammer & Schattera
 
Lux-Advantage Sicav
Banque Baring Brothers [Suisse] SA
 
Luxbond Advisory S.A. Holding
Banque Cantonale de Genève
 
Luxcash SICAV
Banque Degroof Luxembourg S.A.
 
Luxcellence Management Company S.A.
Banque Privée Edmond de Rothschild
 
Lux-Investment Advisors S.A.
Banque SCS Alliance S.A.
 
Lyxor International Asset Managemen
BanSabadell Inversion S.A. SGIIC
 
M&G Investment Management Ltd.
Bantleon Invest S.A.
 
MACIF Gestion/France
Barclays Capital Fund Solutions
 
Macquarie Investment Management Ltd
Baring Fund Managers Ltd.
 
Majedie Asset Management Ltd.
BAWAG P.S.K. Invest GmbH
 
Man Fund Management Ltd.
BayernInvest Luxembourg S.A.
 
Managed Investments PCC Ltd.
BBVA & Partners Alternative Investm
 
Management International [Dublin]
BDL Capital Management
 
Mandarine Gestion
BDT Investment Management Ltd.
 
Manulife Asset Management
Bedlam Asset Management PLC
 
Marcuard Cook Fund Advisory S.A.
Belgrave Capital Management Ltd.
 
Marianne SICAV
Bemab S.A.
 
Marlborough Fund Managers Ltd.
Benchmark Asset Management Co. Ltd.
 
Marshall Wace LLP
Berenberg Lux Invest S.A.
 
Martin Currie Investment Management
Best of Breed Capital Ltd.
 
Martin Maurel Gestion
BetaPro Management Inc.
 
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
BFT Gestion S.A.
 
Matrix Money Management Ltd.
bfw Fondsleitung AG
 
Mayflower Management Co. Ltd.
BII Investimentos International S.A
 
MCA Finance [KAG]
BlackRock Fund Management Co. SA
 
MEAG MUNICH ERGO Kap.
BLI - Banque de Luxembourg Inv.
 
Mediolanum International Funds Ltd.
Blueorchard Finance S.A.
 
Mellon Fund Managers Ltd.
BNP Paribas Asset Management
 
Merchant Funds PLC
BNY Mellon Asset Management Int.
 
Merchbolsa Agencia de Valores SA
BOCI - Prudential Asset Management
 
Mercurion Asia Fund Sicav
Bolux Conseil S.A.
 
Merrill Lynch Invest SAS
BOREAL Sicav
 
METROPOLE Gestion
Boss Concept IPC SICAV
 
Metzler Investment GmbH
BPU Pramerica SGR S.p.A.
 
MFS International Ltd.
Brandes Investment Partners L.P
 
MGI Funds PLC [KaG]
Brevan Howard Macro Ltd.
 
Minerva Investments AG
Britannic Fund Managers Ltd.
 
Mirabaud Fund Management S.A.
British Empire Securities
 
MitonOpital Guernsey Ltd.
Brookfield Investment Management
 
MLBS Fund Management S.A.
Brown Advisory Funds PLC
 
MMA Finance
Brown Brothers Harriman Funds
 
MMW Securities Fund Sicav
Brummer Multi-Strategy 2XL Bermuda
 
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft
Bryan Garnier Asset Management
 
Monelion Jour SICAV [KaG]
Bull Path Capital Management LLC
 
Moneta Asset Management
BVE Capital Management S.A.
 
Montag & Caldwell Inc.
CA-AM Mida di Credit Agricole Asset
 
Montpelier Asset Management Ltd.
CACEIS Bank Luxembourg
 
Montsegur Finance SAS
CAIAC Fund Management AG
 
Morgan Stanley Investment Management
Caliburn Capital Partners LLP
 
MW Gestion
Callander European Managers S.A.
 
Natixis Asset Management S.A.
Canadian General Investments Ltd.
 
NB Distressed Debt Investment Fund
Canyon Capital Advisors LLC
 
NBC Stockbroker Ltd.
Capfi Delen Asset Management B.V.
 
Neptune Investment Management Ltd.
Capita Financial Managers Ltd.
 
Nestor Investment Management S.A.
Capital [a] Work International S.A.
 
Neuflize OBC Asset Management
Capital International S.A.
 
New America Small Caps Sicav
Capitalgest S.p.A.
 
New Capital UCITS Fund PLC [KaG]
Capitop Mondoblig Sicav
 
New Star Asset Management Ltd.
Cardif Asset Management
 
NewFinance Capital LLP
Carl Spängler Kapitalanlagegesellsc
 
Newsmith Asset Management LLP
Carmignac Portfolio Advisory
 
NEXAR CAPITAL S.A.S.
Carnegie Fund Management Co. S.A.
 
Nextra Investment Management SGR
Casa 4 Funds Luxemburg European
 
Nikko Asset Management Co. Ltd.
Caso Asset Management S.A.
 
Nomura Asset Management Co. Ltd.
Caspian Capital Management LLC
 
NORAMCO Asset Management S.A.
Cassiopeia Finance Ltd.
 
Nord Est Asset Management S.A.
Cat Fund AG
 
NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft
Catam AG
 
Nordea Investment Funds S.A.
Catella Real Estate AG Kapitalanlag
 
Northern Trust Fiduciary Services
Cazenove Investment Fund Management
 
Norwich Union Investment Funds ICVC
CCF CM-FCP I
 
NPJ Asset Management LLP
CCR-Gestion S.A.
 
NRG Japon SICAV [KAG]
CDC IXIS Asset Management
 
Oasis Global Management Co. (Ireland)
CENTROBANK SICAV
 
Oblipar Sicav
CG Asset Management Ltd.
 
Oddo Asset Management
Charlemagne Capital [IOM] Ltd.
 
Odey Asset Management Ltd.
Chelverton Asset Management Ltd
 
OFI Asset Management
Chevrillon Philippe Patrimoine S.A.
 
Ofigest S.A.
China Asset Management Co. Ltd.
 
Ofivalmo
CIBC Bank and Trust Co. [Cayman]
 
Old Mutual Capital Inc.
CIC Asset Management
 
Oldfield Partners LLP
Citicorp Investment Management
 
Oppenheim Asset Management Services
City Financial Investment Co. Ltd.
 
Optigestion S.A.
City of London Investment Trust PLC
 
Orchard Wealth Management Ltd.
Clariden Financial Products
 
Orchidee Finance SA
Classic Fund Management AG
 
Osmosis Funds PLC
Claymore Investments Inc.
 
OTP Fund Management Ltd.
Close Fund Management Ltd.
 
Oyster Asset Management S.A.
CM-CIC Asset Management
 
ÖkoWorld Lux S.A.
Cogefi Gestion
 
Palatine Asset Management
Comgest Asset Management Int.
 
Pan-Holding Sicav
Commerz Real Investmentgesellschaft
 
Paragon Asset Management Co.
Conventum Asset Management
 
Paribas Asset Management S.N.C.
Coronation Fund Managers [Ireland]
 
Paris Lyon Gestion
Coupland Cardiff Asset Management
 
Pastel & Associes
Coutts & Co. Fund Managers Ltd.
 
Payden & Rygel Global Funds PLC
CPR Asset Management S.A.
 
Pensato Capital LLP
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
 
Permal Investment Holdings N.V. [KA
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg
 
Perpetual Income & Growth Investment
Crédit Lyonnais Asset Management
 
Peter Cundill & Associates Ltd.
Credit Suisse Asset Management Fund
 
Petercam Management Services S.A.
Creditanstalt Derivatives Trust
 
PFPC International Ltd.
Crescent Global Investment Fund
 
Pharma/w Health Management Co. S.A.
Crystal Fund Management AG
 
Phoenix Fund Services [UK] Ltd.
Cullen Fund PLC [KaG]
 
PIBB Fundo Indice Brasil 50 Brasil
Custom Markets PLC [KaG]
 
Picard Angst Asset Management AG
D.G.C. Conseil S.A.
 
Pictet Funds S.A.
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
 
Picton Property Income Ltd.
Dalton Capital Guernsey Ltd.
 
Piguet Asset Management S.A.
Danske Capital, Sampo Bank PLC
 
PIM Gestion France
Danske Fund Management Co. S.A.
 
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd
Davis Distributors LLC
 
PineBridge Investments Ireland Ltd.
Day Trade Asset Management [DTAM]
 
Pioneer Asset Management SAI S.A.
DBV-Winterthur Fund Management Co.
 
PMG Fonds Management AG
DEF Associates N.V.
 
Polar Capital LLP
Degroof Fund Management Co. S.A.
 
Polaris Securities Hong Kong Ltd.
Deka International S.A.
 
Pramerica SGR S.p.A.
Delta Lloyd Asset Management N.V.
 
Premier Portfolio Managers Ltd.
Deutsche Asset Management Inv.
 
Premium Invest Lux Management S.A.
Deutsche Postbank Vermögens-Man.
 
Prescient Investment Management
Dexia Asset Management
 
Prigest S.A.
Dexion Absolute Ltd.
 
Prime Rate Capital Management LLP
Diapason Commodities Management S.A
 
Principal Global Investors [Ireland
Dierickx Leys & Cie N.V.
 
Private Trust Management Co. S.à.r.
Dimensional Fund Advisors Ltd.
 
ProfitFundCom AG
Dinvest Sicav
 
Progressive Capital Partners Ltd.
Diversified Credit Investment LLC
 
ProLogis European Properties Fund F
DJE Investment S.A.
 
Protected Asset Management
DnB Fund Management Company S.A.
 
Prudential International Investment
DNCA Finance
 
PSG Mutual Fund PCC Ltd.
Dominion Fund Management Ltd.
 
Psigma Unit Trust Managers
DWS Investment GmbH
 
Puilaetco Dewaay Private Bankers N.
Dynagest S.A.
 
Putnam Investments Ltd. [PIL]
Dynamic Asset Management Co.
 
PvB Pernet von Ballmoos AG
DZ PRIVATBANK [Schweiz] AG
 
Pythagore Investissement BP
E Fund Management Co. Ltd.
 
Quadrant International Management
E.I. Sturdza Strategic Management
 
Quilter Intern Management [IOM]
Eaton Vance International
 
Quint:Essence Capital S.A.
Ecofi Investissements
 
R.S.I. Conseil S.A.
Ecureuil Gestion
 
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellscha
Ed & F Man Investment Products Ltd.
 
Ramius Fund of Funds Group LLC
Edinburgh Fund Managers PLC
 
Rathbone Unit Trust Management Ltd.
EDM International Fund Managers
 
Raymond James Asset Management Int.
Edmond de Rothschild Asset Management
 
RBC Dexia Investor Services Bank S.
EEA Fund Management [Guernsey] Ltd.
 
RBS [Luxembourg] S.A.
EFG-Hermes Financial Management Ltd
 
Reichmuth & Co. Investmentfonds AG
Egerton Capital LP
 
Republic Management [Guernsey] Ltd.
EIC Partners AG
 
RFS Investment Managers
Elders Investment Co. Ltd.
 
Richelieu Finance
Emerge Management SA
 
Rieter Fischer Partner AG
Ennismore Fund Management Ltd.
 
Ringturm Kapitalanlagegesellschaft
Enterprise Capital Management Inc.
 
River and Mercantile Asset Management
Ersel Gestion Internationale S.A.
 
Rivoli Fund Management
Erste Asset Management GmbH
 
Robeco Luxembourg S.A.
ESAF International Management S.A.
 
RORENTO N.V.
ETFlab Investment GmbH
 
Rothschild Financial Services
ETFX Fund Management Co. Ltd.
 
Rouvier Associés
Etoile Gestion S.A.
 
Royal & Sun Alliance Unit Trust Man
Eurizon Capital SGR S.p.A.
 
Royal Bank of Canada Offshore Fund
Europa Invest S.A.
 
Royal Bank of Scotland
European and Global Investments Ltd
 
Royal London Asset Management Ltd.
European Capital Holdings Sicav
 
RREEF Investment GmbH
European Investors Inc.
 
Ruffer LLP
European Quality Fund Sicav
 
Russell Investment Management Ltd.
Exane Asset Management [France]
 
Russian Market Fund Sicav
Exeter Fund Managers Ltd.
 
SAC International Ltd.
Eyry Fund SPC
 
Saga Conseil Holding S.A.
F&C Asset Management PLC
 
Samsung Investment Trust Management
Fabien Pictet & Partners Global Fun
 
Sanlam Asset Management
Fairway Fund Management [Guernsey]
 
Sanpaolo IMI Asset Management SGR
Falcon Fund Management [Luxembourg]
 
Santander Asset Management Lux.
Fauchier Partners Management Ltd.
 
Sarasin Investment Funds Ltd.
FCM Funds [KAG]
 
Sauren Finanzdienstleistungen
Federated International Funds PLC
 
Schoellerbank Invest AG
FF & P Unit Trust Management Ltd.
 
Schroder Investment Management Ltd.
Fidelity Investment Services Ltd.
 
Schweizer Rück Fondsleitung AG
Fideuram Gestions S.A.
 
Schweizerische Gesellschaft für Kap
FidFund Management SA
 
Scottish Widows Investment Partners
FIL [Luxembourg] S.A.
 
SEB Asset Management S.A.
Finaltis S.A.
 
Security Kapitalanlage AG
FINANCE S.A.
 
SEDEC Finance
Financiere Arbevel
 
SEI Investments - Global Fund Servi
Financiere Atlas
 
Seilern Investment Management
Financiere de Champlain
 
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj [KaG
Financiere de L'Echiquier
 
Semper Constantia Invest GmbH
Findlay Park Partners LLP
 
Sensible Asset Management Hong Kong
Fineurope Convertibles SICAV [KAG]
 
Sensus Vermögensverwaltungen GmbH
First Private Investment Management
 
SG Hambros Fund Managers [Jersey]
First State Investments [UK] Ltd.
 
SG/Russell Asset Management Ltd.
Fisch Fund Services AG
 
SGAM Invest Moneplus KAG
Fisher Frances Trees & Watts UK Ltd
 
SGK Fondsleitung [Liechtenstein] AG
Five Arrows International Reserves
 
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesel
Fleming Family & Partners Asset Man
 
Shanti Gestion
Flinvest
 
Sharefunds Ltd.
FondsSelector SMR SICAV
 
SIA Funds AG
Fonsicav SICAV [KAG]
 
Siemens Kapitalanlagegesellschaft
Foreign & Colonial Investment Trust
 
SIF Swiss Investment Funds S.A.
Fortis Investment Management Luxemb
 
Siparex Small Cap Value S.C.A. Sica
Fortuna Investment AG
 
Skandia Fund Management [Ireland]
Four Capital Funds PLC
 
Slivafrance Sicav
Foyer Patrimonium S.A.
 
Smith & Williamson Investment Man.
FPM Deutsche Investmentaktiengesell
 
SMN Investment Services Ltd.
France GAN SICAV [KAG]
 
Societe de Gestion de Portefeuille
FRANKFURT-TRUST Inv.
 
Société Générale Investment Funds
Franklin Templeton Services Ltd.
 
Societe Privee de Gestion de Patrim
FRM Invest Management Ltd. Guernsey
 
Sogeposte
Fund Advisers [Cayman] SPC
 
Soleil Investissement SICAV [KAG]
FundLogic SAS
 
Solis Global Equity Fund [KAG]
FundQuest
 
Sparinvest Fondsmaeglerselskab AS
Fundsmith LLP
 
Sparkasse Oberösterreich Kap.
Fürstlich Castell'sche Bank, Credit
 
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property F.
G.A. Fund L SICAV
 
SSE Dividend ETF Index Securities
Galileo Investment Trust Ltd.
 
St. James's Place Unit Trust Group
GAM International Management Ltd.
 
Standard Life Investments Ltd.
Gamax Management AG
 
StarCapital S.A.
Gartmore Investment Management Ltd.
 
State Street Global Advisors
Generali Fund Management S.A.
 
Strategic Active Trading Funds PLC
Généralpart Sicav
 
Straumur-Burdaras Fjarfestingabanki
Gerer Conseil
 
SVG Investment Funds [Dublin] PLC
Gerifonds S.A.
 
SVM Asset Management Ltd.
Gestilion Euro SICAV
 
swan capital management
Gestivalor - Gestione Fondi S.A.
 
SWIP Fund Management Ltd.
GL Fund Management [Guernsey] Ltd.
 
Swiss & Global Asset Management Ltd
GLG Partners Asset Management Ltd.
 
Swiss Capital Invest Holding Dublin
Global Funds Management S.A.
 
Swiss Finance & Property Funds AG
Global Gestion France
 
Swiss Life Multi Funds [Lux] Man.
Gold Bullion Securities Ltd.
 
Swisscanto Asset Management AG
Goldman Sachs Asset Management Int.
 
Sycomore Asset Management
Gottardo Equity Fund [Lux] Management
 
Sydinvest Administration A/S
Gottex MN Ro Fund SPC [KaG]
 
Synchrony Asset Management S.A.
Green Effects Investment PLC
 
Tell Investments LLP
Greenwich Loan Income Fund Ltd.
 
TGF Gestion S.A.
Griffin Capital Management Ltd.
 
Thames River Multi-Capital LLP
Groupama Asset Management
 
The Bank of New York Europe Ltd.
GS& P Kapitalanlagegesellschaft S.A
 
The Concord Group International
Guinness Asset Management Ltd.
 
The Emerging Markets Strategic Fund
Gutmann Kapitalanlage AG
 
The Wanger Investment Co. PLC
Gutzwiller Fonds Management AG
 
The World Markets Umbrella Fund PLC
Hang Seng Investment Management Ltd.
 
TheFund AG
HANSAINVEST LUX S.A.
 
Thema International Fund PLC
Harewood Asset Management
 
Thesis Unit Trust Management Ltd.
Hauck & Aufhäuser Investment Ges.
 
Third Avenue Management LLC
Haussmann Holdings N.V.
 
Thiriet Gestion
HDF Finance S.A.
 
Threadneedle Asset Management Ltd.
Helaba Invest Kapitalanlagegesellscaft
 
Tiburon Partners LLP
Helvetia L/S Optima Fund [KAG]
 
Tilney Asset Management Int.
Henderson Fund Management Lux.
 
Tirolinvest-Kapitalanlagegesellschaft
Heptagon Fund
 
TMW Pramerica Property Investment
Herald Investment Management Ltd.
 
Tocqueville Finance S.A.
Heritam SICAV
 
Top-Gold [KaG]
Hermes Asset Management Ltd.
 
Transparant B SICAV
HEXAM Capital Partners LLP
 
TreeTop Asset Management S.A.
Hiscox Financial Funds PLC
 
TriAlpha Asset Management Ltd.
Hottinger International Fund Sicav
 
Tweedy Browne Company LLC
HQ Fonder Sverige AB
 
UBP Money Market Fund SICAV
HSBC Asset Management Inc.
 
UBS Fund Management [Luxembourg]
Hua an Fund Management Co. Ltd.
 
UFG Investment Managers
Hume Capital [Guernsey] Ltd.
 
Unigestion Fund Managament
IFAG Institutionelle Fondsleitung A
 
Union Bancaire Privée [Luxembourg]
IFDC Japan Dynamic Fund Sicav
 
Union Investment Luxembourg S.A.
IFDS Managers Ltd.
 
Universal-Investment-Luxembourg S.A
IFM Independent Fund Management AG
 
UOB Global Capital Dublin Ltd.
IFOS Internationale Fonds Service A
 
USIF, Real Estate
Ignis Asset Management Ltd.
 
Valartis Asset Management [Austria]
IKANO Fund Management S.A.
 
Valeuro Sicav
Immo Kapitalanlage AG
 
Value Partners Ltd.
Impax Asset Management Ltd.
 
Valu-Trac Investment Management Ltd
IN.flanders Index Fund SICAV
 
Van Lanschot Bevek
Indexceed Funds PLC
 
Vanguard Group [Ireland] Ltd
Indian Investment Co. Sicav
 
Vantage Investment Management Ltd.
ING Luxembourg S.A.
 
Vendome Iena Gestion PGC
INNOVEST Kapitalanlage AG
 
Veritas Asset Management Ltd.
Insight Investment Funds Management
 
Vietnam Growth Fund Ltd.
Insinger de Beaufort Asset Manageme
 
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund
Institutional Trust Management Comp
 
VinaLand Ltd.
International Financial Data Servic
 
Volksbank Invest Kapitalanlagegesel
International Fund Management S.A.
 
Von Ernst Fund Management AG
Internationale Kapitalanlagegesells
 
Vontobel Management S.A.
Internationales Immobilien-Institut
 
VP Finance Gestion
Intimis Management Co.
 
VPB Finance S.A.
Invesco Asset Management Ireland Lt
 
W & W Asset Management Dublin Ltd.
INVESCO Asset Management S.A.
 
Wallberg Invest S.A.
Investec Asset Management Ltd.
 
WALSER Privatbank S.A.
Investors Fund Services [Ireland] L
 
Warburg Invest Luxembourg S.A.
io Asset Management Ltd./Ireland
 
Wellington Management Co. LLP
IPConcept Fund Management S.A.
 
WestInvest Gesellschaft für Investm
IS Portfolio Management
 
WestLB Asset Management [Jersey] Lt
iShares Inc.
 
Willerfunds Management Co.
IT Asset Management
 
Williams de Broe Management Co. Ltd
Italfortune International Sicav
 
Witan Pacific Investment Trust PLC
iUnits Funds [KaG]
 
WWK Investment S.A.
Iveagh Ltd.
 
Wyper Capital Management LP
IVI Umbrella Fund PLC
 
Zürcher Kantonalbank Asset Management
IXIS Private Capital Management
 
 
J O Hambro Capital Management Ltd.
 
 
Jadran Kapital d.d.
 
 
Vissza a tetejére