Vállalati kötvények


A vállalati kötvény megvásárlásával egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó vállalatnak. A vállalat kötelezettséget vállal arra, hogy az éves kamatok mellett a kötvény lejáratakor a teljes összeget visszafizeti.

MAGYAR-, ÉS NEMZETKÖZI VÁLLALATI KÖTVÉNYEK

ÖN IS ADHAT MEGGYŐZŐ KAMATOZÁSÚ HITELT EGY NEMZETKÖZI NAGYVÁLLALATNAK

 

MI A VÁLLALATI KÖTVÉNY?

 

A vállalati kötvény megvásárlásával egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó vállalatnak. A vállalat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejáratakor a teljes összeget visszafizeti, ráadásul a bankbetétnél, és az állampapíroknál egy érezhetően magasabb éves kamatot adhat.


MIÉRT ELŐNYÖS BEFEKTETÉS A VÁLLALATI KÖTVÉNY?

 

Választható biztonsági-, és hozam szint
Vannak olyan vállalatok, amelyek hitelminősítésük alapján magas biztonságúak, ezáltal hozamuk is hasonló egy azonos futamidejű állampapírhoz. Ugyanakkor a hitelminősítésük alapján magasabb kockázatú vállalatoknak a kötvényei általában magasabb hozamot ígérnek, mint az állampapíroké.

 

Többnyire magasabb a kamata, mint egy bankbetétnek, vagy egy állampapírnak
A vállalati kötvények mérsékelt kockázat-, és tőkegarancia mellett az Államkötvény kamatokat meghaladó hozamot biztosíthatnak. A különbség éves szinten akár 2-3 %-ot is meghaladhatja.

 

 

KOCKÁZATOK

 

Árfolyam kockázat
A befektetési eszközök árfolyamának mozgásából fakadó kockázat. Az árfolyamok ingadozása szükséges a jövőbeni árfolyamnyereség eléréséhez, ugyanakkor minél magasabb az eszköz árának szórása (azaz az árfolyam ingadozása), annál nagyobb bizonytalanság jellemzi az eszköz jövőben várható árát.

 

Devizaárfolyam hatás
A nemzetközi tőkepiacokon történő befektetések esetében figyelembe kell venni a devizaárfolyamok mozgásából származó kockázatot is. Külföldi devizában denominált befektetési eszközöknél a forint leértékelődése (vagyis gyengülése) növeli azok forintban kifejezett értékét, míg a forint felértékelődése (erősödése) például csökkenti a külföldi devizában denominált befektetési eszközök forintban kifejezett értékét, még abban az esetben is, ha az eszköz saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.

 

Kamatláb változása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az eszközök árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja a hozamszint megváltozása. Általános kötvénypiaci tendencia, hogy a hozamok csökkenésekor a kötvények évesített hozama is csökken, ezzel párhuzamosan árfolyamuk emelkedhet. A hozamszint emelkedése ezzel szemben a kamatozó értékpapírok aktuális értékét csökkentheti, megnövelve az általuk realizálható éves hozamot. Minél hosszabb egy kamatozó értékpapír futamideje, annál érzékenyebb a piaci hozamok változására.

 

Visszafizetési kockázat
Olyan esetekben visszafizetési kockázatról beszélünk, amikor a kibocsátó a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében nem tudja teljesíteni a futamidő alatt felmerülő bármely kifizetését. Általánosságban megfigyelhető, hogy minél kisebb egy kötvény kibocsátójának nemfizetési kockázata, vagyis minél biztosabbnak tűnik a kamat és a tőke visszafizetése, annál magasabb lehet a kötvény árfolyama.

 

Likviditás
Alacsony kereslet vagy a minimum kereskedhető mennyiségnél kisebb portfólióban lévő értékpapír mennyiség miatt a kötvények értékesítése bizonyos esetekben nehézségekbe ütközhet, melynek következtében az értékesítés csak hosszabb idő után, illetve csak kedvezőtlenebb árfolyamon lehetséges. Minél nagyobb forgalom mellett kereskednek egy adott kötvénnyel, annál gyorsabban és kisebb árfolyamveszteséggel lehet azt a jövőben értékesíteni. Amennyiben egy kötvényből a kereskedhető mennyiségnek megfelelő mennyiségben kívánunk értékesíteni, szintén növelheti a likviditását.”

 

Ország és politikai környezet
A hazai vagy nemzetközi politikai-gazdasági környezet által meghatározott kockázat. Az adott ország stabilitásának alacsony foka vagy csökkenése, a kedvezőtlen politikai irányvonal valamint a szabályozói környezet romlása közvetve vagy közvetlenül negatívan befolyásolhatják az adott ország gazdaságának szereplőit, ezáltal az általuk kibocsátott kötvények értékét is. Jellemzően egy ország magasabb szintű politikai stabilitása következtében biztonságosabbnak tekinthetőek az adott ország gazdasági szereplőinek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai is.

 

Makrogazdasági kockázat
A makrogazdasági kockázatokat alapvetően a globális kormányzati költségvetési és gazdaságpolitika (fiskális politika), valamint a jegybanki döntések (monetáris politika) befolyásolják. Az, hogy ezek milyen hatással lehetnek egy adott kötvényre, nagyban függ a kötvény sajátosságaitól. A szigorúbbá váló fiskális politika az állampapírok árfolyamára kedvezően, míg a vállalati kötvények árára kedvezőtlen hatással lehet. A laza monetáris politika az alapkamat és a hozamok csökkentésén és kötvényvásárlásokon keresztül kötvénypiaci árfolyam emelkedést okozhat, míg ellenkező esetben a szigorodó jegybanki monetáris politikai irányzat a kamatok emelésén keresztül a kötvények értékének csökkenését eredményezheti. A fontosabb gazdasági mutatószámok, mint pl. az alapkamat, a munkanélküliség, az infláció alakulása, a kormányzati beruházások, az adóváltozások és az államadósság nagysága lényegesek lehetnek a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében.

 

Partnerkockázat
A kötvények adásvételében, kezelésében és értékelésében közreműködő partnerek által vállalt kötelezettségek nem vagy részleges mértékű teljesítése esetleges veszteséget okozhat, mely hátrányosan befolyásolhatja a befektetés értékét és árfolyamát.

 

Nagyarányú tőkemozgások hatása
Állam és vállalati kötvények esetében az egyidejűleg, az átlagosnál jóval nagyobb arányú befektetés hatása akár jelentősebb kockázatot is jelenthet a kötvények árfolyamára. Nagyobb mennyiségű vételi ajánlat a kötvények árfolyamára pozitív hatással lehet, míg egy nagyarányú eladó megjelenése ezzel ellentétes hatást válthat ki.

 

Visszahívási kockázat
A Kibocsátó egy előre meghatározott időpontban/időpontokban a forgalomban levő kötvényeit (vagy annak egy részét) visszahívhatja a forgalomból. Ekkor a Kibocsátó a kötvény tulajdonosának a névértéket vagy a kibocsátási dokumentációban meghatározott értéket fizeti vissza. Visszahívás esetén a kötvény tulajdonosa akár árfolyamveszteséget is realizálhat.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

 

Amennyiben a kötvény lejárata előtt szeretne pénzéhez hozzájutni, abban az esetben az időarányosan felhalmozott kamat mellett a kötvény fel-, vagy leértékelődése is hatással lehet a nyereségre. Amennyiben a kötvény árfolyama emelkedik, úgy a nyereség még a kamatnál is nagyobb lehet, így extra profitra tehet szert. A kötvény árfolyama csökkenhet is, ekkor abban az esetben realizálódik a veszteség, ha idő előtt ténylegesen értékesítésre kerül a kötvény.


MIÉRT STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ AKTÍV BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁST IGÉNYBE VENNIE?

 

Az aktív befektetési tanácsadással szakemberek segítenek Önnek kiválasztani a megfelelő futamidejű-, kamatozású vállalati kötvényt, figyelik annak lejáratát, de a teljes futamidő alatt mérlegelik azt a helyzetet is, mikor tud szert tenni a kamatfizetésen túl árfolyamnyereségre is.

A kötvények egyszerű kiválasztása önmagában még nem feltétlenül jelenti a piaci átlagot meghaladó hozam elérését. Ezért az aktív befektetési tanácsadás kulcsfontosságú tényező a piaci átlaghozamot meghaladó profit elérésében. Ezáltal az Ön pénzügyi stratégiájának érdekében szakértők bevonásával a piaci események napi nyomon követésével és a hozamszint változások megfelelő irányú kihasználásával a kamatkifizetéseken túl tartósan tud szert tenni az árfolyamnyereségre is.


HOGYAN FEKTETHET VÁLLALATI KÖTVÉNYBE?

 

Önnek nincs más dolga, mint igényét jeleznie, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, majd kockázatérzékenységének keretein belül segítünk kiválasztani és megvásárolni a stratégiai pénzügyi céljainak legmegfelelőbb vállalati kötvényt.

 

KAPCSOLAT

Vissza a tetejére