Prémium befektetési számlacsomag


A FÜGGETLEN PRÉMIUM BANKING SZOLGÁLTATÁSUNK BEVEZETÉSÉVEL ÜGYFELEINK LEGMAGASABB SZINTŰ IGÉNYEINEK KISZOLGÁLÁSÁT TŰZTÜK KI CÉLUL

PRÉMIUMCSOMAG-SZERZŐDÉS

(INTEGRÁLT SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA ÉS BIZOMÁNYOSI KERETSZERZŐDÉS)

A Globális értékpapírpiachoz való hozzáférés megteremtésének első lépése a szerződéskötés. Tanácsainkkal a portfólió építésban, kockázatkezelésben, nemzetközi diverzifikációban nyújtunk segítséget.

Ügyfeleink igénye esetén a befektetésekhez kapcsolódó adózási vagy örökösödési kérdések megválaszolásában is rendelkezésre állunk.

Számunkra is fontos Ügyfeleink vagyonának megőrzése és gyarapítása, melyet  prémium bankáraink tudásának legjavával és magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával kívánunk elősegíteni.

Célunk, hogy Ügyfeleinknek hosszú távon a piaci átlagot meghaladó teljesítményre képes befektetési megoldásokat tegyünk elérhetővé.

Prémium bankáraink a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetén a megbízás végrehajtását megelőzően:

 • meggyőződnek arról, hogy a szerződésben foglalt ügylet lényegével, az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozhasson, továbbá
 • a  szükséges mértékben feltárják a jövedelmi helyzetét és a befektetési céljait, annak érdekében, hogy befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlhassanak

 

Nyugdíj Előtakarékossági számla


AZ ELSŐ LÉPÉS AZ ANYAGI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSÉNEK ÚTJÁN

NYESZ-R SZÁMLA

Az SPB Prémiumcsomag-szerződés megkötését követően Önnek lehetősége van nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ-R) megnyitására vagy más intézménytől való áthozatalára. A NYESZ-R számlán történő nyugdíjcélú takarékoskodás rugalmas befektetési lehetőséget kínáló, speciális megtakarítási forma.

Prémium bankáraink ajánlásával az SPB Befektetési Zrt. által elérhetővé tett befektetési termékek, pénzügyi eszközök közül, a saját ismereteire és tapasztalataira támaszkodva, magas szintű befektetési szabadság mellett Ön állíthatja össze a portfolióját. 

A konstrukció megalkotásával, az előtakarékossági támogatás igénybevételének, és az adómentesség lehetőségének biztosításával az öngondoskodás és a nyugdíj célú megtakarítások ösztönzése volt a célja a törvényhozóknak.

Tudnivalók:

 • Az új számla megnyitásakor esedékes egyszeri 5.000 forinton túlmenően, nincs kötelezően befizetendő összeg.
 • Az éves befizetések lehetnek rendszeresek, vagy esetiek, a számla gyarapítása az előtakarékoskodó megtakarítási hajlandóságától és pénzügyi lehetőségeitől függ.
 • Valamennyi befizetést követő első befektetés - a befizetett összeg erejéig -  díjmentes, a további befektetéseknél felszámított tranzakciós díjak, az SPB Befektetési Zrt.-nél alkalmazott prémium számlacsomag kondíciós lista szerintiek.
 • A számlavezetési díj maximált, legfeljebb az éves átlagos állomány 1%-a lehet, de minimum 2.000 forint.
 • A számlatulajdonos magánszemély erre irányuló rendelkezése esetén, az éves befizetések után 20%, maximum 100.000* forint előtakarékossági támogatást utal ki az adóhatóság, (ún. nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatba foglalt rendelkezés).
 • Az adó visszatérítés, előtakarékossági támogatás 500.000 forint befizetésével maximalizálható.
 • A nyugdíjra való jogosultság elérése és a 2013. január 01. előtt nyitott számla esetén már most adómentesen férhet hozzá az elhelyezett tőkéhez és annak a hozamaihoz.
 • A NYESZ-R számláról történő kifizetés mint nyugdíjszolgáltatás adómentes, amennyiben a számlatulajdonos nyugdíjra jogosulttá válik és 2013. január 01.  napját követő számlanyitástól eltelt idő meghaladja a 10 évet. 
 • Örökölhető, az előtakarékoskodó megtakarítását az általa megjelölt kedvezményezett, annak hiányában a törvényes örökös kapja meg.
 • A megtakarítási forma nincs bebetonozva, feltörhető, felmondással megszüntethető. Ebben az esetben a befizetett adóból visszaigényelt előtakarékossági támogatás(oka)t 20%-kal növelt összegben kell az adóhatóságnak visszafizetni.
 • A NYESZ-R számla a vonatkozó adózási szabályok figyelembevételével tartós befektetési számlára átalakítható.**
 • A NYESZ-R számla fennállásának időszakában adómentesek a befizetett összeg kapcsán végrehajtott ügyleteknek a számlatulajdonos követelését növelő nyereségei, hozamai (az osztalék kivételével).

*Aki 2020. január 01. előtt válik nyugdíjra jogosulttá annak max. 130.000 forint az előtakarékossági támogatás formájában az adóhatóságtól visszautalható összeg.

**A NYESZ-R és a TBSZ számlák közötti kapcsolat:
A NYESZ-R, nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott követelések átvezethetőek a TBSZ számlára, ennek feltétele, hogy az ügyfél a NYESZ-R számláját megszüntesse. A NYESZ-R számlán nyilvántartott követelések és pénzügyi eszközök átvezetése, lekötött pénzösszeggé alakítása szintén befizetésnek minősül. A lekötött pénzösszeg a NYESZ-R számlán nyilvántartott követelés értékének az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéke lesz. A befizetés naptári évének pedig az átalakítás napjának naptári éve számít.

NYESZ-R

 

A NYESZ-R SZÁMLÁRA BEFIZETETT TŐKE ÉS A KAPOTT ELŐTAKARÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

KAMATOS KAMATTAL NÖVELT ÉRTÉKE,  IDŐTÁV T=40 ÉV, KAMAT R=6% ESETÉN

Kamat évi 6%, futamidő 40 év

 

 

A NYESZ-R SZÁMLÁRA BEFIZETETT TŐKE ÉS A KAPOTT ELŐTAKARÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

KAMATOS KAMATTAL NÖVELT ÉRTÉKE,  IDŐTÁV T=20 ÉV, KAMAT R=6% ESETÉN

Kamat évi 6%, futamidő 20 év

Menté

Mentés

Tartós Befektetési Számla


TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA

TBSZ SZÁMLA

Az SPB Prémiumcsomag-szerződés megkötését követően Ügyfeleinknek lehetősége van tartós befektetési számla (TBSZ) megnyitására vagy más intézménytől való áthozatalára. A TBSZ számlán való befektetés előnye, hogy az a természetes személy, aki TBSZ számlán  helyezi el megtakarításait, a törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén, RÉSZBEN vagy EGÉSZBEN mentesül az elért hozamok utáni adófizetési kötelezettség alól.  A konstrukciót az öngondoskodás és a hosszú távú megtakarítások ösztönzése céljából hozta létre a jogalkotó.

Tudnivalók:

 • A TBSZ számlák hordozhatóak, bármely intézménynél nyitott TBSZ számláját át tudja hozni az SPB Befektetési ZRt.-hez
 • Az új TBSZ számla megnyitásához szükséges minimális kezdő befizetés 25.000,- HUF, vagy annak megfelelő összegű külföldi deviza
 • A számlára csak a megnyitás évében lehet befizetni, vagy átutalni (felhalmozási, gyűjtési periódus)
 • A TBSZ számlaszerződés keretjellegű megállapodás, a pénzügyi eszközök széles körének tartására biztosít lehetőséget
 • Az Ügyfél a kockázat viselő képességének megfelelően határozhatja meg a portfolió összetételét, melyet a futamidő alatt tetszése szerint meg is változtathat
 • Egy évben egyazon szolgáltatónál csak egy-egy betéti- és/vagy értékpapír típusú TBSZ számla nyitható
 • A 3-5 éves lekötési időszak esetén kedvezményes adózási lehetőséget biztosít
 • 3 éven belül történő pénzfelvétel esetén 15%, 3-5 közötti pénzfelvétel esetén 10% adófizetési kötelezettség keletkezik
 • A pénzfelvétel a számla egyenleg kiemrülése esetén a szerződés megszűnését eredményezi, kivételt képez a 3. év forduló napján történő részbeni pénzfelvétel
 • Más megtakarítási formákkal összehangolható (Prémiumcsomag-szerződés; NYESZ-R szerződés*)
 • Örökölhető - a lekötési időszak lejárata előtt örökölt számla után nem kell jövedelmet megállapítani

*A NYESZ-R és a TBSZ számlák közötti kapcsolat:
A NYESZ-R, nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott követelések átvezethetőek a TBSZ számlára, ennek feltétele, hogy az ügyfél a NYESZ-R számláját megszüntesse. A NYESZ-R számlán nyilvántartott követelések és pénzügyi eszközök átvezetése, lekötött pénzösszeggé alakítása szintén befizetésnek minősül. A lekötött pénzösszeg a NYESZ-R számlán nyilvántartott követelés értékének az átalakítás napján irányadó szokásos piaci értéke lesz. A befizetés naptári évének pedig az átalakítás napjának naptári éve számít.

 SPB PRÉMIUM TBSZ SZÁMLA

Mentés

Mentés

Mentés

Vissza a tetejére