Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

Társaságunk, az SPB Befektetési Zrt. minden hónapban megküldi Önnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII törvény szerinti havi jelentést, mely tartalmazza azon jelszavát, amellyel lehetősége nyílik arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank honlapján, a https://eszlaweb.mnb.hu/ oldalon keresztül tájékozódjon az értékpapírszámlájának és ügyfélszámlájának aktuális helyzetéről az előző hónap utolsó napjára vonatkozóan.

A Magyar Nemzeti Bank a részére anonim módon átadott értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleg és adatok elérhetőségét a tárgyhónapot követő 10. munkanaptól a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig folyamatosan biztosítja.

MNB / Értékpapír Egyenleg Online Lekérdezése - Gyakran Ismételt Kérdések: https://eszlaweb.mnb.hu/GYIK.pdf 

 

A fentiek szerinti lekérdezéshez belépési azonosító és jelszó szükséges. A belépési azonosítót korábban megküldtük az Ön levelezési címére. Az aktuális havi jelszót pedig mindig a havi jelentés tartalmazza.

 

Amennyiben a levelezési címe a jövőben megváltozna, kérjük, hogy haladéktalanul legyen kedves bejelenteni számunkra az új levelezési címét.

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az alábbiakra kívánjuk felhívni a szíves figyelmét.

 

Fontos, hogy a belépési azonosítót és a jelszót bizalmasan kezelje!

E körben felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a belépési azonosítót és a jelszót ne hozza harmadik személy tudomására, ne hozza nyilvánosságra és ne tegye harmadik személy számára hozzáférhetővé. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a belépési azonosítót és a jelszót se kódolt, se kódolatlan formában ne jegyezze fel se papír alapon, se elektronikusan.

 

A belépési azonosító és a jelszó pótlásának eljárása

Amennyiben elveszíti a belépési azonosítóját, vagy jelszavát lehetősége van írásban a belépési azonosítónak, a jelszónak, vagy mindkettőnek a pótlását igényelnie társaságunktól. A belépési azonosító, a jelszó, vagy mindkettő pótlása akként történik, hogy az eredeti belépési azonosítót, valamint a pótolni kért jelszót tartalmazó jelentést társaságunk újra kiküldi Önnek az erre irányuló kérelem beérkezését követő három munkanapon belül postai úton az Ön levelezési címére.

 

Felhívjuk szíves figyelmét az ügyféloldali biztonság [kártékony szoftverek (pl. vírusok) elleni végponti védelmi szoftver, tűzfal alkalmazásának] jelentőségére!

E körben javasoljuk, hogy használjon szakszerűen telepített és beállított, jogtiszta operációs rendszert és szoftvereket, amelyekhez rendszeresen töltse le és telepítse a legfrissebb hibajavításokat, javító csomagokat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy használjon tűzfal szoftvert, valamint rendszeresen frissített antivírus és kémprogramirtó szoftvert, és legalább havonta futtasson le velük egy teljes rendszervizsgálatot. Ezekből a programokból lehetőleg próbaváltozatot ne, csak teljes verziót használjon, mert ezekhez jár csak a legújabb frissítés és támogatás.

 

Felhívjuk szíves figyelmét a nem saját gépről történő, valamint a nyilvános internet pontokon keresztüli lekérdezések veszélyeire, kockázataira!

Társaságunk nyilvános helyen, vagy mások által is hozzáférhető, esetleg nem megfelelő vírus és egyéb biztonsági védelem hiányában lévő számítógépen a belépést nem javasolja, tekintettel arra, hogy a HTML technológiából adódó sajátosságok miatt a felhasználó által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép Temporary Internet Files (Ideiglenes Internet Fájlok) könyvtárában, mely magas kockázatot rejt magában.

Nem a saját számítógép igénybevétele estén javasolt az ideiglenes internet fájlok tárolása engedélyezésének mellőzése.

 

Az Ön biztonsága érdekében a fentiek szerinti tájékoztatónkat a jelszó minden átadása alkalmával megküldjük Önnek.

 

 

Tisztelettel

SPB Befektetési Zrt.

 

Vissza a tetejére